Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Actueel nieuws

Nieuwsbrief 53
De nieuwe nieuwsbrief is weer uit. Door op Nieuwsbrief nr 53 te klikken krijgt u de laatst uitgebrachte nieuwsbrief als pdf te zien. De volgende nieuwsbrief komt in december uit.


Werkbezoek Kenia
Het laatste werkbezoek aan de weduwen in Kenia was in april/mei 2022. Klik hier voor het verslag. Tevens kunt u hier lezen hoe Lieke de reis heeft ervaren. Het volgende werkbezoek zou normaal in september / oktober 2022 zijn. Maar omdat er in augustus verkiezingen in Kenia zijn wachten we even af of die tot onregelmatigheden leiden.


Projectplan
Ondanks dat wij als organisatie open en transparant willen zijn, bereiken ons toch regelmatig vragen. Blijkbaar is de informatie zoals die op de website en in de nieuwsbrieven staat niet altijd voldoende. Daarom hebben wij besloten een projectplan 2022 te maken waar in hoofdstuk 1 de informatie staat over Nederland, in hoofdstuk 2 de informatie zoals het in Kenia geregeld is en in hoofdstuk 3 wat we precies doen aan projectondersteuning. Door hier te klikken krijgt u de het projectplan als pdf te zien.


Winkeltje is weer open!
Duka Matin, ons kleine winkeltje aan de Stationsstraat 60 in Etten-Leur, is vanaf 31 augustus voor het laatste jaar open. Vanaf september houden we daarom uitverkoop. U bent van harte welkom.
De openingstijden zijn op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Omdat we sluiten nemen we vanaf heden geen nieuwe spulletjes meer aan.

Jaarverslag 2021
Het jaarverslag van onze activiteiten in 2021 staat op de website. Ook door hier te klikken komt het op uw scherm.


FinanciŽn
De boekhouding voor 2021 is goedgekeurd.
Klik hier voor het financiŽle overzicht 2021 en hier voor de officiŽle jaarrekening 2021.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De nieuwe Europese privacywet gaat uiteraard ook aan onze stichting niet voorbij. De informatie die we van u krijgen, wordt vertrouwelijk behandeld. Klik op AVG om de gehele tekst als pdf te zien.

                                                                                                                                                                                                                        
CBF keurmerk
Trots vermelden we dat het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), toezichthouder goede doelen, ons erkent als goed doel. Dat betekent dat we sinds september 2017 het keurmerk voeren. Het CBF heeft sedert 1 februari een nieuw logo, wat u op al onze website pagina's kunt zien. Klik linksboven op het woord Erkenningspaspoort en u vindt in een korte samenvatting alle informatie of zie CBF.


Dankjewel zingen de weduwen
Als we de verschillende dorpen van het Kenya-project bezoeken zingen de vrouwen bij aankomst, maar ook bij ons afscheid. Erokamano betekent dankjewel