Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Actueel nieuws


FinanciŽn
De boekhouding voor 2018 is inmiddels goedgekeurd.
Klik hier voor het financiele overzicht 2018 en hier voor de officiele jaarrekening 2018.

Werkbezoek Kenia
Het werkbezoek naar de weduwen in Kenia van januari / februari 2019 is inmiddels afgerond. Binnenkort verschint hier het reisverslag. Het volgende werkbezoek is in september / oktober 2019.

Nieuwsbrief 42
Door op Nieuwsbrief 42 te klikken krijgt u de laatst uitgebrachte nieuwsbrief als pdf te zien.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De nieuwe Europese privacywet gaat uiteraard ook aan onze stichting niet voorbij. De informatie die we van u krijgen, wordt vertrouwelijk behandeld. Klik op AVG om de gehele tekst als pdf te zien.

CBF keurmerk
Trots vermelden we dat het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), toezichthouder goede doelen, ons erkent als goed doel. Dat betekent dat we sinds september 2017 het keurmerk voeren. Zie CBF.

Dankjewel zingen de weduwen
Als we de verschillende dorpen van het Kenya-project bezoeken zingen de vrouwen bij aankomst, maar ook bij ons afscheid. Erokamano betekent dankjewel