Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Actueel nieuws

Activiteiten 2018
Het activiteitenverslag, soort jaarverslag, van hetgeen in 2018 heeft plaatsgevonden, staat weer op de website. Ook door hier te klikken komt het op uw scherm.

FinanciŽn
De boekhouding voor 2018 is goedgekeurd.
Klik hier voor het financiele overzicht 2018 en hier voor de officiele jaarrekening 2018.

Werkbezoek Kenia
Het werkbezoek naar de weduwen in Kenia van september 2019 is inmiddels afgerond. Luus heeft een verslag gemaakt, waarbij ze tevens in Kenia heeft verteld dat ze volgend jaar gaat stoppen. Klik hier voor haar verslag. Lodewijk geeft tevens zijn impressie van dat bezoek. Klik daarvoor hier. Het volgende werkbezoek is in januari/februari 2020.

Nieuwsbrief 45
Door op Nieuwsbrief 45 te klikken krijgt u de laatst uitgebrachte nieuwsbrief als pdf te zien.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De nieuwe Europese privacywet gaat uiteraard ook aan onze stichting niet voorbij. De informatie die we van u krijgen, wordt vertrouwelijk behandeld. Klik op AVG om de gehele tekst als pdf te zien.

                                                                                                                                                                                                                                 Winkeltje in kerstsfeer en daarna een korte sluiting
Duka Matin, ons kleine winkeltje aan de stationsstraat 60 in Etten-Leur, is vanaf 13 november weer in de kerstsfeer. Het is te bezoeken op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze openingstijden kunt u ook uw spulletjes brengen. We kijken graag even mee omdat we maar zeer beperkte opslagruimte hebben en we daardoor niet alles kunnen aannemen. De laatste openingsdag voor kerstmis is 21 december. Daarna gaat het winkeltje even dicht. De eerste openingsdag in 2020 is op 11 januari.

CBF keurmerk
Trots vermelden we dat het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), toezichthouder goede doelen, ons erkent als goed doel. Dat betekent dat we sinds september 2017 het keurmerk voeren. Klik linksboven, op elke pagina, op het woord Erkenningspaspoort of zie CBF.

Dankjewel zingen de weduwen
Als we de verschillende dorpen van het Kenya-project bezoeken zingen de vrouwen bij aankomst, maar ook bij ons afscheid. Erokamano betekent dankjewel