English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve
    bedrijven

∑   individuele
    bedrijven

∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Duka matin

Nieuwsbrieven

FinanciŽle verslagen 

Links

ContactBeleidsplan 2016 - 2018


Doel van de Stichting Steunfonds "Kenya Project" (hierna te noemen Kenya Project):
het geven van een vorm van structurele hulp aan de veelal jonge weduwen en hun kinderen van de LUO-stam in West-Kenia / Afrika, die niet aan hun zwagers of schoonfamilie vererfd willen worden. Dat lukt alleen indien zij financieel niet meer van hen afhankelijk zijn.

∑   De door de weduwen aangedragen levensvatbare plannen worden door het Kenya Project
    financieel ondersteund. Zowel kleinschalige individuele bedrijfjes, alsook meer coŲperatieve
    ondernemingen, komen hiervoor in aanmerking. Het geld wordt niet terugbetaald, maar met een deel
    van de winsten worden nieuwe bedrijfjes opgezet.
∑   Microfinanciering.
∑   Omdat onderwijs nog steeds de beste kansen biedt op een betere toekomst, ondersteunt het Kenya
    Project scholing voor de kinderen van de weduwen. We doen dit in de vorm van betaling van
    examengeld voor kinderen van groep 8 van de basisschool. Ook betalen we een deel van het
    benodigde schoolgeld voor de middelbare scholieren. Hoger onderwijs wordt alleen nog ondersteund
    wanneer een donateur hier specifiek gelden voor beschikbaar stelt. 
∑   Daarnaast steunt het Kenya Project ook het opknappen van hutten en waar nodig de bouw van
    nieuwe hutten.
∑   Om afgunst te voorkomen wordt er per dorp minstens ťťn project gesteund ten behoeve van
    de gemeenschap. Op deze website vindt u een paar voorbeelden van de gerealiseerde
    gemeenschapsprojecten.


Werkwijze:

Het Kenya Project heeft een slagvaardige organisatiestructuur. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers die de werkzaamheden verdelen en coŲrdineren. Het bestuur werkt conform een huishoudelijk reglement.
Niemand ontvangt een vergoeding voor het werk.

Onze financiŽle middelen verkrijgen wij uit opbrengsten van donateurs, uit de verkoop van curiosa en tweedehands goederen, uit giften bij presentaties voor organisaties en instellingen, door financiŽle reactie na rondzending van de nieuwsbrief, als reactie op de website en artikelen in de pers.
Voor een groter project wordt er gericht naar donateurs gezocht.
Donaties verstrekt voor een specifiek doel worden als zodanig uitgevoerd.
Er is een betaalrekening en een spaarrekening. Er is geen stamvermogen.

De werkzaamheden in Kenia worden uitgevoerd door dertien Selfhelpgroups van weduwen, die als
partnerorganisatie zijn geregistreerd bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Gender.
Projecten aldaar zijn eigen initiatieven van die geregistreerde partnerorganisaties.
De twee Keniaanse hoofdcoŲrdinatoren ontvangen hiervoor een vergoeding van het Kenya Project.

Het uitgangspunt van onze ondersteuning is dat de weduwen een eigen bijdrage van 10% betalen.
Dit met een maximum van 20.000 KES. Dat is ongeveer € 200,-
Alleen in bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken.

Door voortdurende monitoring en evaluatie zien wij de behaalde resultaten.
Het bestuur overtuigt zich hiervan door in Kenia meestal twee keer per jaar op eigen kosten een werkbezoek af te leggen.
Verantwoording wordt geleverd aan de donateurs. De financiŽle jaarverslagen staan op de website.


Voorzitter: 
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Tweede secretaris:

Luus Heeren
Lodewijk Vermeulen
Theo van den Bergh
Jet Moolekamp
Hanas Rietbergen

Doordat alle bestuurders gepensioneerd en zonder nevenfuncties zijn is er geen risico op belangenverstrengeling.

terug naar boven