Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links
Coöperatieve bedrijven
Niet iedereen kan zelfstandig een bedrijf runnen. Daarom zijn de weduwen met gezamenlijke bedrijven begonnen in zogenaamde 'Selfhelpgroups' Hiermee kunnen ze een inkomen verdienen.
De weduwen komen zelf met ideeën en samen met hen bekijken wij of de plannen realiseerbaar en levensvatbaar zijn. Bovendien moeten we donateurs vinden voor het startkapitaal. Bij een nieuw soort bedrijf starten we eerst met een proef. Als deze slaagt gaan we hier mee door. Wel wegen we af of de groep en de plaats er geschikt voor zijn. Economisch denken is voor hen soms erg moeilijk. Als er b.v. een maïsmolen goed draait in een dorp, lijkt dat voor een andere groep ook een goed idee. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd het geval is. Zeker niet als er al verschillende staan.

Begin 2020 waren er globaal de volgende bedrijven (vermeld per hoofddorp):


Ahero (1988): gezamenlijke voedselvelden, een maïsmolen, een zonnebloemoliepers, een eetkiosk, een farm, een naaiatelier, ploegbedrijven, een kippenfarm, een verhuurbedrijf (tent en stoelen), een computerruimte met lessen voor kinderen en handbediende waterputten.

bedrijventerrein Ahero

bedrijventerrein Ahero


Awasi (1994): gezamenlijke voedselvelden, een maïsmolen, naaiateliers, timmerwerkplaats, ploegbedrijven,
een broodbakoven, een varkensfarm, een verhuurbedrijf (tent en stoelen), twee pakezels, waterputten en een guesthouse.


Nyamonye (1998)
: gezamenlijke voedselvelden, eetcafés, een maïsmolen, ploegbedrijven, een computerruimte met lessen voor kinderen en verhuur van stoelen.


Varkensfarm

varkensfarm Awasi


verhuurbedrijf

verhuurbedrijf Siaya


Bar Korwa (2000): gezamenlijke voedselvelden, eetcafés, een kapsalon, een ploegbedrijf, een computerruimte met lessen voor kinderen en een timmerwerkplaats.


In Masogo (2002): gezamenlijke voedselvelden, een eetcafé, een hal, eetkiosken, een maïsmolen, een naaiatelier, een broodbakoven, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en ploegbedrijven.


Op het Mageta-eiland (2004): gezamenlijke voedselvelden, een ploegbedrijf, een eetcafé, een eetkiosk, een kippenfarm, een verhuurbedrijf (tenten en stoelen) en een naaiatelier.


maismolen Ahero

maïsmolen Ahero


Ploegbedrijf

ploegbedrijf Obambo

eetkiosk Mageta eiland

eetkiosk Mageta eiland


Eetkiosk

eetkiosk Masogo

In Bondo (2006): gezamenlijke voedselvelden, eetcafés, een eetkiosk, ploegbedrijven, een maïsmolen, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een broodbakoven.


In Reru (2006): gezamenlijke voedselvelden, een eetcafé, ploegbedrijven, een broodbakoven en er worden stoelen verhuurd.


In Ojolla (2009): een gezamenlijk voedselveld, een naaiatelier, een kippenfarm, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een broodbakoven.


In ALendu (2010): gezamenlijke voedselvelden, een eetcafé, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een broodbakoven.


ananasveld

ananasveld


arrowroot

arrowroot


cassave

cassave

suikerrietveld

suikerrietveld


rijstveld

rijstveld


rijst "kloppen"

rijst "kloppen"

In Nduru (2010): een gezamenlijk voedselveld, een eetcafé, een kippenfarm, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een broodbakoven.


In Siaya (2013): gezamenlijke voedselvelden en een verhuurbedrijf (tent met stoelen).


In Katito (2014): een gezamenlijk voedselveld.


In Obambo (2014): een gezamenlijk voedselveld, een waterput, een ploegbedrijf en een verhuurbedrijf (tent en stoelen).

eetcafé Ojolla

eetcafé Bondo


eetcafé Alendu

eetcafé Alendu

broodbakoven

broodbakoven


naaiatelier

naaiatelier Ojolla

Kippenfarm

kippenfarm


waterput

waterput

Kogola (2018) en Madiany (2018): zitten nog in het opstarttraject en ontvangen microfinanciering.


terug naar boven