Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Duka matin = klein winkeltje in Luo


Duka matin, klein winkeltje in Luo


Verkoop curiosa en tweedehands
De verkoop van overtollige huisraad en gebruiksvoorwerpen vormde de eerste jaren de inkomstenbron voor dit
project. Het assortiment en de voorraad werd steeds uitgebreid. Steeds meer spulletjes van anderen kwamen erbij, tot het gesjouw naar rommelmarkten teveel werd en er andere maatregelen moesten worden getroffen.
Daarom is er sinds 1993 in de garage van het huis van Rentia Krijnen begonnen met de verkoop van gekregen curiosa en tweedehands spullen. Eind 2014 is naast haar huis een grotere ruimte gerealiseerd, waarin deze spullen verkocht kunnen worden. Vrijwilligers runnen deze zaak en beschouwen dit als de spil en verbindende factor van het Kenya Project.


Duka matin, klein winkeltje in Luo
Duka matin, klein winkeltje in Luo


Het assortiment wisselt regelmatig.
De kwaliteit van de aangeboden spullen is goed. Kom maar eens kijken: één bezoek zegt vaak meer dan 1000
woorden.
De vrijwilligers spelen vaak in op bestaande thema’s zoals Pasen, voorjaar, Kerst en vakantie en richten een gedeelte van de ruimte dan in deze sfeer in.


de vrijwilligers in 2015

de vrijwilligers in 2015

De totale opbrengst wordt besteed in Kenia.


Openingstijden van de winkel in Etten-Leur: elke woensdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Afwijkende openingstijden en/of sluitingen worden vermeld op Actueel nieuws.
Uw bruikbare en verkoopbare goederen kunt u tijdens de openingstijden inleveren op het adres:
Stationsstraat 60, 4872 TD te Etten-Leur.
Vanwege de beperkte ruimte kijken we graag even mee naar uw spulletjes. We kunnen helaas niet altijd
alles aannemen wat aangeboden wordt. 


terug naar boven