Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Jaarplan 2021 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie in Kenia:
(hierbij is uitgegaan van een wisselkoers van 1 euro is 100 ksh)

€        9,- Stoelen voor verhuur (100x)
€      20,- Bijdrage basisschool laatste jaar (45x)
€      34,- Dakgoot met regenton bij hut (17x)
€      35,- Schaap (31x)
€      50,- Geit (29x)
€    100,- Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (133 x)
€    150,- Schoolgeld 4e klas VO (62 x)
€    200,- Koe (30x)
€    300,- Nieuwe hut met dakgoot en regenton of 2 hut reparaties (36 x)
€    710,- Twee ezels met kar (4x)
€    730,- Kippenfarm met 50 kippen (2x)
€    800,- Watertank 6000 liter (4x)
€    850,- Broodoven (2x)
€ 1.000,- Enkele kleine projectjes (onvoorzien)
€ 1.100,- Ploegbedrijf; Ossen, ploeg, stal (1x)
€ 1.100,- Bouw van een eetkiosk (1x)
€ 1.350,- Verhuurbedrijfje zware tent met 50 stoelen (3x)
€ 3.000,- Bouw van een eetcafť (1x)
€ 3.000,- Visboot met motor en netten (1 x)
€ 3.000,- CoŲperatief voedselveld (1x)


Toelichting:
Bij de groepen waar het wat beter gaat laten we de weduwen aan de prioriteit 1 (Core business) doelstellingen een bijdrage leveren van 10%. Echter op diverse plaatsen is dit nog niet het mogelijk. Daarnaast is de maximale bijdrage vastgesteld op € 200,-
Waar mogelijk laten we de weduwen ook een bijdrage leveren aan de prioriteit 2 (Necessary) doelstellingen.
Voor het schoolgeld wordt in het geheel geen bijdrage gevraagd.


Wisselkoersverschil
Uw giften zijn in euro's en wij betalen de weduwen in Keniaanse shillings. De geldwisselkoers varieert soms behoorlijk. Daarom gaan wij er in het begin van het jaar vanuit dat ťťn Euro 100 Keniaanse shilling is.


Werkwijze van het Kenya Project in Kenia
Twee keer per jaar bezoeken enkele bestuursleden uit Nederland de projecten. De weduwen hebben zich geregistreerd en verenigd in coŲperatieve groepen. Ze geven inzage in de boekhouding van de projecten waarin ze werken en verantwoorden zich voor het gevoerde beleid en beantwoorden vele vragen. Tijdens deze bezoeken bekijken we alle prioriteit 1 (Core business) projecten van het lopende jaar. Ook worden zo veel mogelijk de prioriteit 2 (Necessary) projecten bezocht. Wij vinden dit noodzakelijk als verantwoording naar de donateurs, maar anderzijds willen de weduwen bijzonder graag alles tonen. Liefst zouden ze hebben dat we ieder huis, maar ook iedere koe, geit en schaap bezoeken. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Wel bekijken wel alle financiŽle verantwoordingen. Tijdens de bezoeken is er altijd een vergadering met de coŲrdinatoren en voorzitters. In deze vergadering worden we bijgepraat over alle ontwikkelingen. In september / oktober wordt tevens besproken wat de behoeften voor het volgende jaar zijn.