English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve
    bedrijven

·   individuele
    bedrijven

·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Duka matin

Nieuwsbrieven

Financiële verslagen 

Links

ContactAangepast jaarplan 2017 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie in Kenia:
met als uitgangspunt een eigen bijdrage van de weduwen van 10%

€    20,-
€    34,-
€    35,-
€    50,-
€    50,-
€   120,-
€   100,-
€   150,-
€   200,-
€   250,-
€   800,-
€   850,-
€ 1.350,-
€ 1.100,-
€ 1.250,-
€ 3.000,-

Diploma voor groep 8 (100 x)
Dakgoot met regenton bij de hut (60 x)
Schapen (10 x)
Broedse kippen per 10 stuks (1 x)
Geiten (10 x)
Geiten die veel meer melk geven (2  x)
Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (200 x)
Schoolgeld 4e klas VO(70 x)
Koeien (20 x)
Nieuwe hut of 2 reparaties (30 x)
Watertank 6000 liter (2 x)
Broodbakovens (2 x)
Verhuurbedrijfje tent met 50 stoelen (2 x)
Ossen 4 stuks, ploeg en stal (2 x)
Kippenfarm met 30 kippen (2 x)
Coöperatief voedselveld (5 x)


Werkwijze van het Kenya Project in Kenia
Meestal twee keer per jaar bezoeken enkele bestuursleden uit Nederland de projecten. De weduwen hebben zich geregistreerd en verenigd in coöperatieve groepen. Ze geven inzage in de boekhouding van de projecten waarin ze werken en verantwoorden zich voor het gevoerde beleid en beantwoorden vele vragen.


Vaak zijn er winsten behaald. Een deel daarvan wordt als loon uitbetaald, een ander deel reserveert men voor onderhoud en/of aankoop van nieuw materiaal of grondstoffen. Het derde deel wordt gebruikt om samen met de in de nabijheid gelegen subdorpjes weer nieuwe kleine projecten op te zetten.


Voorbeelden: kippen- en geitenprojecten, katoen-, rijst- of bomenkweekvelden of brood- en pottenbakkerijtjes enz. Op deze laatste activiteiten zijn de weduwen vaak bijzonder trots. Ze zouden graag zien dat bij elk bezoek deze nieuwe activiteiten worden bekeken. Vaak lukt dat niet helemaal, gezien de tijd, maar we laten hen meestal kiezen waar we wel heen gaan. Van de overige projecten krijgen we dan het verslag in de algemene vergadering per dorp. Bij deze vergaderingen worden aan het bestuur in Nederland ook de nieuwe plannen voor de toekomst ter beoordeling en goedkeuring aangeboden.