Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Reisverslagen
In het verleden zijn er altijd reisverslagen op de website geplaatst. De laatste jaren was dat in de vergetelheid geraakt. Vanaf 2016 is dat weer in ere hersteld.

2019
.  Koffievisite van onze adviseur Rentia Krijnen-Hendrikx; juni 2019
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2019


2018
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag najaar 2018
.  Koffievisite van onze adviseur Rentia Krijnen-Hendrikx; juni 2018
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2018


2017
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag najaar 2017
.  Verslag adviseur Rentia Krijnen-Hendrikx; verslag juni/juli 2017
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2017


2016
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2016
.  Verslag vrijwilligster Ria Vermeulen; persoonlijke ervaring voorjaar 2016
.  Verslag adviseur Rentia Krijnen; reis juni 2016
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag najaar 2016