Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Algemene informatie
Naast de onderwerpen in de linker kolom, hieronder nog wat extra algemene informatie.


Door op een onderwerp te klikken komt u op deze extra Algemene informatie.
∑   ANBI
∑   het ontstaan van het project en verslagboek Rentie Krijnen-Hendrikx van 28 jaren project
∑   het boek ‘Weerbarstig erfgoed’ van Sieth Delhaas
∑   het bestuur
∑   projecten voor de gemeenschap
∑   het guesthouse