Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2016 in Kenia en in Nederland


In Kenia:

Momenteel komen we in dertien hoofddorpen met 68 Selfhelpgroups, waarin ongeveer 1600 weduwen werken.


Kisumu-East en Kisumu-West hebben ieder een eigen bestuur onder leiding van een eigen hoofdcoördinator. Deze besturen hebben ieder drie keer vergaderd. Er zijn ook twee bijeenkomsten geweest met alle besturen samen. Het Nederlandse bestuur heeft dit jaar met East en West apart vergaderd om de communicatie te verbeteren en een nieuwe werkwijze rondom de hulpvragen te introduceren.
In juni heeft Rentia Krijnen na 28 jaar afscheid genomen als voorzitter en in september is Luus Heeren als nieuwe voorzitter feestelijk ontvangen.
Tijdens de twee werkbezoeken van het bestuur uit Nederland zijn de resultaten van de ondersteuning getoond. De verantwoording betrof o.a. landbouwactiviteiten, bouw en renovatie van hutten, dakgoten en regentonnen, ploegbedrijven, exploitatie van eetcafés en kippenfarms.


Schoolfonds:


Binnen de groepen wordt bepaald hoe de verdeling van het schoolgeld gebeurt, waarbij wij stimuleren dat zoveel mogelijk meisjes naar school gaan.


De problemen van het guesthouse zijn in 2016 toegenomen. Er was veel schade door wateroverlast. Het is de nieuwe manager niet gelukt om het bedrijf winstgevend te maken, ondanks de investering in schadeherstel. Vervanging van het management door drie vrouwen, die de dagelijkse werkzaamheden al uitvoerden, kon het tij niet keren. Ook door de toegenomen concurrentie bleek het niet meer rendabel te maken.
Door onderaardse verschuivingen is ook de borehole onherstelbaar beschadigd. Het guesthouse zat daardoor zonder water en de aanvullende inkomsten vanuit verkoop van water vielen weg.
We hebben daarom het moeilijke besluit genomen om de verkoop van het guesthouse in gang te zetten.


Dankzij schenkingen van vele donateurs en de winkelopbrengsten zijn ook dit jaar weer mooie projecten  gerealiseerd in Kenia, zoals:

Drie coöperatieve voedselvelden;
Twee ploegbedrijven: stal, vier ossen en ploeg;
Een  kippenfarm;
Voor ruim 400 kinderen was er schoolgeld;
Diverse hutten, dakgoten en regentonnen;
Diverse koeien, kippen en geiten;
Vergoeding coördinatoren en computerleraren;
Gedeeltelijk herstel guesthouse;
Aanschaf nieuwe waterpomp.


Door deze activiteiten hebben de weduwen
werk, een dak boven hun hoofd en kunnen
hun kinderen naar school.


In Etten-Leur / Nederland


Vrijwilligers: 21 in getal, waaronder de bestuursleden en de adviseur.  Zij zijn allen ambassadeur van het Kenya Project door in hun omgeving over het project te praten.

·    Duka matin, het kleine winkeltje met curiosa en tweedehands artikelen wordt door de vrijwilligers op               woensdag en zaterdag bemenst, aangevuld en schoongehouden. Dit is in Etten-Leur het gezicht van            het Kenya Project met ook dit jaar een mooie opbrengst.
·    Verschillende vrijwilligers organiseerden activiteiten om de kas te spekken:
    ·    Boekenstalletjes
    ·    Verkoop op Marktplaats
    ·    Tuinlunches/dinerbuffet
    ·    Kunst in de tuin
    ·    Jam en chutney maken
    ·    Kaarsen maken en workshops geven
    ·    Op markten staan
    ·    Verzamelen oude pennen voor recycling


Bestuur: vijf leden. Het bestuur heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten:


·    Reorganisatie i.v.m. wisseling in het bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Luus Heeren,
     voorzitter; Lodewijk Vermeulen, vicevoorzitter; Theo van den Bergh, penningmeester; Jet Moolekamp,          secretaris; Hanas Rietbergen, 2e secretaris.
·    Rentia Krijnen heeft ingestemd met ons verzoek om als adviseur betrokken te blijven.
·    Werving donaties particulieren, fondsen en bedrijven met de bijbehorende bedankjes en                               verantwoording van besteding van het geld.
·    Twee werkbezoeken op eigen kosten van bestuursleden naar Kenia.
·    Contacten met hoofdcoördinatoren en andere betrokkenen in Kenia via telefoon en e-mails                         onderhouden.
·    Bijhouden administratie en boekhouding.
·    Vier vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd.
·    Website en folder vernieuwd en bijgehouden.
·    Drie nieuwsbrieven uitgegeven, via post en/of e-mail verstuurd.
·    Geven van interviews en schrijven van stukjes in de krant.
·    Bezoeken workshop Pif-world over o.a. crowdfunding in Den Bosch.
·    Bezoeken landelijke Partin-ledendag in Nijkerk.
·    Bezoeken receptie Keniaanse ambassade in Den Haag.
·    Meedoen met statiegeld- en sponsoractie Jumbo en Rabobank.
·    Dertien bestuursvergaderingen gehouden.


terug naar boven