Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2017 in Kenia en in Nederland


In Kenia:

Momenteel komen we in dertien hoofddorpen met 68 Selfhelpgroups, waarin ongeveer 1600 weduwen werken.

Kisumu-east en Kisumu-west
hebben ieder een eigen bestuur onder leiding van een eigen hoofdcoördinator. Dit zijn Florence Ochome en Anne Adera. Deze besturen hebben ieder vier keer vergaderd. Ook kwamen de beide besturen twee keer samen. Tijdens de werkbezoeken in januari/februari en oktober heeft het Nederlandse bestuur met deze besturen vergaderd om het ingezette beleid ten opzichte van de manier van hulp vragen te bestendigen. Er heerste in Kenia rond de verkiezingen en herverkiezingen veel onrust. Dit had een grote impact op de weduwen. Wij hebben hier ook hinder van ondervonden.
De afbouw van ondersteuning aan de oudste dorpen Ahero en Awasi is ingezet en er zijn afspraken gemaakt over het starten in twee nieuwe dorpen.
Florence Ochome heeft aangekondigd in maart 2019 met pensioen te gaan. Voor haar opvolging hebben we Olga Atieno benaderd. Zij wordt sinds oktober j.l. door Florence ingewerkt. Bij gebleken geschiktheid zal Olga haar per 03-03-2019 opvolgen.

 
Schoolfonds:

De groepen bepalen onderling de verdeling van het schoolgeld. Aan de verantwoording hebben we gezien dat iets meer dan de helft van de scholieren uit meisjes bestaat. 270 kinderen konden dit jaar een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs en 100 kinderen konden groep 8 van het basisonderwijs afronden.

Gerealiseerde projecten:

De na het werkbezoek van januari/februari aangepaste begroting voor 2017 hebben we uiteindelijk bijna geheel kunnen realiseren. Deze is vermeld in nieuwsbrief 37, april 2017. Door de weduwen wordt 10% van de aanschafprijs bijgedragen.

Ook hebben de weduwen tijdens het bezoek aan de dorpen aan het bestuur verantwoording afgelegd over de besteding van de giften, zoals stukken land, kippenfarms, broodbakoven en tentenverhuurbedrijfjes                           Kippenfarm Nduru

In Etten-Leur / Nederland:

Vrijwilligers: 21 in getal, waaronder de bestuursleden en de adviseur. Door in hun omgeving over het project te praten zijn zij allen ambassadeur. Daarnaast zijn zij zeer actief om de kas te spekken om de doelen te helpen realiseren:

 • Duka matin, het kleine winkeltje met curiosa en tweedehands artikelen. Dit is twee keer per week open en wordt goed bezocht, waardoor weer een mooie opbrengst is bereikt.

 • Boekenstalletjes aan huis en verkoop via Marktplaats;

 • Op markten staan;

 • Jam, chutney en kaarsen maken;

 • Kaarsenworkshops;

 • Oude pennen verzamelen via Terracycle;

 • Statiegeldbonnetjes verzamelen bij winkels.                            Stand op braderie                                            Vrijwilligersbijeenkomst


Bestuur: vijf leden

 • Veertien bestuursvergaderingen gehouden;

 • CBF-keurmerk verworven; Naast de ANBI-status, die we al hadden, zijn we nu ook door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkend als goed doel. Dit is een prestatie waar we erg trots op zijn. Er komt nogal wat bij kijken om aan alle normen te voldoen;

 • Nieuw beleid ontwikkeld aangaande de aanvragen vanuit Kenia; prioriteiten gesteld met nadruk op zelfredzaamheid door bedrijfsactiviteiten. Tevens strengere eisen gesteld aan de verantwoording door de weduwen.

 • We ontwikkelen een visie voor de toekomst en geven dit vorm in een nieuw beleidsplan, dat in 2018 vastgesteld wordt.

 • Contacten met donateurs: particulieren, fondsen en bedrijven, namelijk donaties verwerven, bedankjes en verantwoording verzorgen;

 • De boekhouding is in een nieuw boekhoudprogramma ingevoerd, wat resulteert in een jaarrekening conform RJ650;

 • Drie nieuwsbrieven uitgegeven, via post en/of e-mail verzonden;

 • Twee werkbezoeken op eigen kosten van bestuursleden naar Kenia;

 • Contacten met hoofdcoördinatoren en andere betrokkenen in Kenia onderhouden via telefoon en e-mails;

 • Website bijgehouden;

 • Twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd;

 • Deelnemen aan landelijke Partindag in Apeldoorn;

 • Schrijven van stukjes in de krant en interviews geven.terug naar boven