Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2018 in Kenia en in Nederland

In Kenia:

Momenteel komen we in vijftien hoofddorpen met ruim 70 selfhelpgroups, waarin honderden weduwen werken.


Kisumu-east en Kisumu-west hebben ieder een eigen hoofdbestuur onder leiding van een eigen hoofdcoördinator. Dit zijn Florence Ochome en Anne Adera.

Beide besturen hebben maandelijks vergaderd. Daarnaast ook twee keer samen. Tijdens de werkbezoeken in januari/februari en september/oktober heeft het Nederlandse bestuur met deze besturen gecontroleerd of het ingezette beleid ten opzichte van de manier van hulp vragen werkt.

De afbouw van ondersteuning aan de oudste dorpen Ahero en Awasi wordt voortgezet en in Madiany en Kogola is met nieuwe dorpen begonnen.

In 2018 was er veel schade door wateroverlast. Er zijn hutten en w.c.’s weggespoeld. Door extra donaties konden een deel daarvan worden vervangen.Naaister

Schoolfonds:                                                                                                                      Naaister in Reru

De groepen bepalen onderling de verdeling van het schoolgeld. Aan de verantwoording hebben we gezien dat iets meer dan de helft uit meisjes bestaat. 185 kinderen volgden klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs en 66 kinderen eindexamenklas 4.
62 kinderen konden groep 8 van het basisonderwijs afronden. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook het voortgezet onderwijs door de overheid wordt bekostigd. Kinderen kunnen echter pas naar school wanneer ze een extra bijdrage betalen aan de school voor een maaltijd en bijkomende kosten.


Gerealiseerde projecten:

Twee groepen vrouwen kunnen op de twee aangeschafte voedselvelden aan het werk.

Ahero rijstveldAwasi rietveld

                         Rijstveld                                                                Suikerrietveld

Er zijn drie nieuwe tentverhuurbedrijven met stoelen gestart met gegarandeerd een goede klandizie. Ook kon een groep weduwen aan de slag met een kippenfarm met 50 kippen. Gelukkig hebben we ook voor 20 gezinnen een dak boven hun hoofd mogelijk gemaakt door de bouw van hutten met dakgoot en regenton. Eveneens zijn er 20 hutten hersteld. Diverse koeien, schapen en geiten zorgen voor melk, wol en vlees.

Siaya tentHut

      Tentverhuur bij bruiloften en begrafenissen                            Binnen in een nieuwe hut

Door de reparatie van de borehole in Awasi beschikken vele inwoners van Awasi weer over zuiver drinkwater.
Hiermee hebben we niet alle projecten kunnen bekostigen die we begroot hadden voor 2018. Dit komt o.a. door de onverwachte maar noodzakelijke kosten die we hebben gemaakt om de borehole te repareren. We hebben voorrang gegeven aan de kosten voor het onderwijs omdat continuïteit van de opleiding heel belangrijk is voor de kinderen.

Mais verkoopEten klaarmaken

                       Eigen mais verkoop                                               Eten klaarmaken

De hulpvragen die we niet hebben kunnen realiseren schuiven door naar de plannen voor 2019.
Tijdens de bezoeken aan de dorpen hebben de selfhelpgroups verantwoording afgelegd over de besteding van de donaties.


In Etten-Leur / Nederland

Vrijwilligers:
21 in getal, waaronder de bestuursleden en de adviseur. Door in hun omgeving over het project te praten zijn zij allen ambassadeur. Daarnaast zijn zij zeer actief om de kas te spekken om de doelen te helpen realiseren.:

•    Duka Matin, het kleine winkeltje met curiosa en tweedehands artikelen is twee keer per week open en
      wordt goed bezocht. Ook in 2018 weer een mooie opbrengst;
•    Boekenstalletje aan huis en verkoop via Marktplaats;
•    op markten gestaan;
•    jam, chutney, kaarsen en tassen gemaakt;
•    oude pennen verzameld via Terracycle;
•    lunches verzorgd;
•    statiegeldbonnetjes verzameld bij een supermarkt;
•    meegedaan met actie ‘spek de kas van je club’;
•    meegedaan met actie ‘warm hart”.


Bestuur:
vijf leden

•    Twaalf bestuursvergaderingen gehouden;
•    Tijdens de twee werkbezoeken is het beleid dat vorig jaar is ingevoerd gecontroleerd. Het blijkt redelijk
      tot goed te werken;
•    Het nieuwe beleidsplan 2018- 2020 is inmiddels van kracht;
•    Contacten met donateurs: particulieren, fondsen en bedrijven; donaties verwerven, bedankbrieven
      versturen en verantwoording verzorgen;
•    De jaarrekening 2018, conform RJ650, is goedgekeurd en staat op de website;
•    Drie nieuwsbrieven uitgegeven, via post en/of e-mail verzonden;
•    Twee werkbezoeken op eigen kosten van bestuursleden naar Kenia;
•    Contacten met hoofdcoördinatoren en andere betrokkenen in Kenia onderhouden via telefoon en e-mail;
•    Website bijgehouden;
•    In januari een vrijwilligersbijeenkomst gehouden;
•    Viering van het 30-jarig bestaan op 26 augustus met behulp van de vrijwilligers georganiseerd;
•    Publiciteit verzorgd: nieuwe folder, stukjes in de krant;
•    Om het CBF-keurmerk te behouden hebben we een overzicht van activiteiten geleverd, het financieel
      overzicht en de jaarrekening gepubliceerd. Het CBF heeft hiervan een erkenningspaspoort gemaakt,
      te zien op de website.

30 jarig jubileumDuka Matin

  Opening 30 jarig jubileum door burgemeester                          Klein winkeltje: Duka Matinterug naar boven