Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2019 in Kenia en in Nederland

In Kenia:

Momenteel komt het Kenya project in dertien hoofddorpen met ruim 60 selfhelpgroups, waarin honderden weduwen werken.

Kisumu-east en Kisumu-west hebben ieder een eigen bestuur onder leiding van een eigen hoofdcoördinator. Dit is in west: Anne Adera. In east is Florence Ochome met pensioen gegaan, met een groots gevierd afscheid. Het bestuur heeft in Norah Anyango een uitstekende opvolgster gevonden, die zich snel heeft ingewerkt.
Beide besturen hebben maandelijks vergaderd. Daarnaast ook twee keer samen. Tijdens de werkbezoeken in januari/februari en september/oktober heeft het Nederlandse bestuur met deze besturen gesproken en gecontroleerd of het ingezette beleid werkt en beantwoordt aan de hulpvragen.
De afbouw van ondersteuning aan de oudste dorpen Ahero en Awasi wordt voortgezet en in Madiany en Kogola is voor de laatste keer met een nieuw dorp begonnen. De eerste twee jaar moeten ze zich bewijzen door middel van microfinanciering, daarna komt hulp in de vorm van financiering van bedrijfjes en schoolgeld.
Ook in 2019 heeft het weer veel geregend en waren sommige dorpen slecht bereikbaar. 


waterweg

Schoolfonds:

De groepen bepalen onderling de verdeling van het schoolgeld. Aan de verantwoording hebben we gezien dat ongeveer de helft van de leerlingen uit meisjes bestaat.
176 kinderen volgden klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs en 70 kinderen eindexamenklas 4.
64 kinderen konden groep 8 van het basisonderwijs met een examen afronden.
Ook het voortgezet onderwijs wordt door de overheid bekostigd. Kinderen kunnen echter pas naar school wanneer ze een extra bijdrage betalen aan de school voor een maaltijd en bijkomende kosten.Gerealiseerde projecten:

Twee groepen vrouwen kunnen op de twee aangeschafte voedselvelden aan het werk. Ook zijn er twee ploegbedrijven bijgekomen.

nieuw veld Siayaploegbedrijf Obambo

               Nieuw gekocht veld in Siaya                                      Ploegbedrijf in Obambo

Er zijn vier nieuwe tentverhuurbedrijven met ieder een tent en 50 stoelen gestart met gegarandeerd een goede klandizie. Onze chauffeur Zedekiah heeft vijf groepen  weduwen vijfdaagse cursussen in het houden van kippen gegeven. Ook heeft hij in Ahero en Ojolla een kippenfarm gebouwd. Per farm worden 50 kippen gehouden.

MasogoKippenfarm

 Tentverhuur bij bruiloften en begrafenissen, Masogo                         Kippenfarm in Ojolla

Donateurs hebben weer voor 30 gezinnen een dak boven hun hoofd mogelijk gemaakt door de bouw van hutten met dakgoot en regenton.
5 Koeien, 20 schapen en 20 geiten zorgen voor melk, wol en vlees. Er is een drachtig varken en er zijn twee pakezels aangeschaft. Met de ezels kunnen ze water vervoeren. Er zijn twee broodovens en er zijn twee door de overheid verplicht gestelde toiletten bij business centra gebouwd.

ezelBroodoven

Een ezel transporteert 4 jerrycans water á 22 liter                           Broodoven in Reru

Enkele hulpvragen voor 2020 zijn al dit jaar ingewilligd, b.v. in Awasi en Ahero, waar we volgend jaar niet meer komen.
Tijdens de bezoeken aan de dorpen hebben de selfhelpgroups verantwoording afgelegd over de besteding van de donaties.


In Etten-Leur / Nederland

Vrijwilligers: 21 in getal, waaronder de bestuursleden en de adviseur. Door in hun omgeving over het project te praten zijn zij allen ambassadeur. Daarnaast zijn zij zeer actief om de kas te spekken om de doelen te helpen realiseren:

•    Duka Matin, het kleine winkeltje met curiosa en tweedehands artikelen is twee keer per week open en
     wordt goed bezocht. Ook in 2019 weer een mooie opbrengst;
•    Boekenstalletje aan huis en verkoop via Marktplaats;
•    Op 6 markten gestaan;
•    Jam, chutney, kaarsen en tassen gemaakt;
•    Diverse kaarsenworkshops gegeven;
•    Oude pennen verzameld via Terracycle;
•    Statiegeldbonnetjes verzameld bij een supermarkt;

Een vrijwilligster; Wil Luijten is dit jaar overleden.


Bestuur:
vijf leden

•    Twaalf bestuursvergaderingen gehouden;
•    Tijdens de twee werkbezoeken is het in 2017 ingevoerde beleid gecontroleerd;
•    Het blijkt steeds beter te werken;
•    Het bestuur werkt met het beleidsplan 2018- 2020;
•    Contacten met donateurs: particulieren, fondsen en bedrijven; donaties verwerven, bedankbrieven
      versturen en verantwoording verzorgen;
•    De jaarrekening 2019, conform RJ650, is goedgekeurd en staat op de website;
•    Drie nieuwsbrieven uitgegeven, via post en/of e-mail verzonden;
•    Twee werkbezoeken op eigen kosten van bestuursleden naar Kenia;
•    Contacten met hoofdcoördinatoren en andere betrokkenen in Kenia onderhouden via telefoon en e-mail;
•    Website bijgehouden;
•    In januari is een vrijwilligersbijeenkomst gehouden;
•    Publiciteit verzorgd: stukjes in de krant;
•    Het bestuur een overzicht van activiteiten, het financieel overzicht en de jaarrekening gepubliceerd.
      Het CBF heeft hiervan een erkenningspaspoort gemaakt, te zien op de website.


30 jarig jubileumDuka Matin

               30 jarig jubileum in 2018                                       Klein winkeltje: Duka Matinterug naar boven