Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2020 in Kenia en in Nederland

In Kenia:

Momenteel komt het Kenya project in dertien hoofddorpen met ruim 60 selfhelpgroups, waarin honderden weduwen werken.

Kisumu-east en Kisumu-west hebben ieder een eigen bestuur onder leiding van een eigen hoofdcoördinator. Dit is in west: Anne Adera en in east  Norah Anyango.
In deze coronatijd zijn de onderlinge contacten minder frequent dan normaal. In januari/februari heeft het Nederlandse bestuur voor het laatst met deze besturen gesproken. Bij deze gelegenheid werd afscheid genomen van Luus Heeren-van Nispen als voorzitter.
De afgebouwde oudste dorpen Ahero en Awasi werden nog bezocht. Dit bezoek werd op prijs gesteld door de weduwen.
In 2020 was de overlast van water weer enorm, waardoor zelfs vele huizen zijn weggespoeld en vrouwen met hun gezinnen in opvangkampen hebben gebivakkeerd of zijn ingetrokken bij familie. We hebben donaties ontvangen voor extra hutten. Deze zijn inmiddels gebouwd. Bovendien was er schaarste door de gesloten markten in verband met de coronamaatregelen en hebben we noodhulp gegeven voor voedsel en zeep.Nduru_overstroming

Schoolfonds:

De groepen bepalen onderling de verdeling van het schoolgeld. Aan de verantwoording hebben we gezien dat ongeveer de helft van de leerlingen uit meisjes bestaat.
135 kinderen volgden klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs en 62 kinderen eindexamenklas 4.
49 kinderen konden groep 8 van het basisonderwijs met een examen afronden.
Ook het voortgezet onderwijs wordt door de overheid bekostigd. Kinderen kunnen echter pas naar school wanneer ze een extra bijdrage betalen aan de school voor een maaltijd en bijkomende kosten.
De Keniaanse regering heeft bij de Covid-19 uitbraak alle scholen na de eerste termijn gesloten. Er is een schema uitgebracht waarin staat hoe men de leerachterstand denkt in te lopen.

SchoolklasSchoolklas2


Gerealiseerde projecten:

Twee groepen vrouwen kunnen op de twee aangeschafte voedselvelden aan het werk
Er zijn vier nieuwe tentverhuurbedrijven met ieder een tent en 50 stoelen gestart. Voor vijf dorpen nieuwe kippenfarms geleverd met 50 legkippen.

Tentkippenfarm

     Tentverhuur bij bruiloften en begrafenissen,                                     Kippenfarm

Donateurs hebben voor 52 gezinnen de bouw van hutten met dakgoot en regenton mogelijk gemaakt.
19 Koeien, 20 schapen en 16 geiten zorgen voor melk, wol en vlees. Er zijn twee pakezels aangeschaft. Met de ezels kan onder andere water worden vervoerd. Daarnaast zijn nog twee ezelkarren met ieder twee ezels voor nog meer vervoersmogelijkheden aangeschaft. Er zijn drie watertanks van 6000 liter geleverd. twee broodovens en er zijn twee door de overheid verplicht gestelde toiletten bij business centra gebouwd.

Ezelkoe en geit

                   Een ezel voor transport                                            Koe en geit

Tijdens de bezoeken aan de dorpen hebben de selfhelpgroups verantwoording afgelegd over de besteding van de donaties.


In Etten-Leur / Nederland

Vrijwilligers: 20 in getal, waaronder de bestuursleden. Zij zijn zeer actief om de kas te spekken om de doelen te helpen realiseren:

•    Duka Matin, het kleine winkeltje met curiosa en tweedehands artikelen is twee keer per week open en
     wordt goed bezocht. Ten gevolge van de lockdown is het enkele maanden gesloten geweest;
•    Jam, chutney, kaarsen, tassen en mondkapjes gemaakt;
•    Oude pennen verzameld via Terracycle;
•    Statiegeldbonnetjes verzameld bij een supermarkt;

Een vrijwilligster; Wil Zwaans is begin 2020 overleden.


Bestuur:
vijf leden

•    Er zijn zeven bestuursvergaderingen gehouden;
•    In maart heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden: Luus Heeren-van Nispen is afgetreden als
     voorzitter en is bestuurslid geworden. Jet Moolekamp is Luus opgevolgd als voorzitter;
•    Het bestuur heeft het beleidsplan tot 2022 aangepast;
•    Contacten met donateurs: particulieren, fondsen en bedrijven; donaties verwerven, bedankbrieven
      versturen en verantwoording verzorgen behoren tot onze taken;
•    De jaarrekening 2020, conform RJ650, is goedgekeurd en staat op de website;
•    Er zijn drie nieuwsbrieven uitgegeven en via post en/of e-mail verzonden;
•    In januari/februari kon nog een werkbezoek op eigen kosten van bestuursleden in Kenia worden afgelegd;
•    Contacten met hoofdcoördinatoren en andere betrokkenen in Kenia worden onderhouden via telefoon
      en e-mail;
•    We houden de webbsite bij;
•    In augustus is er een coronaproof vrijwilligersbijeenkomst gehouden; Hierbij werd verlaat de
     voorzittershamerovergedragen;
•    Publiciteit verzorgd: stukjes in de krant;
•    Om het CBF-keurmerk en ANBI erkenning te behouden heeft het bestuur een overzicht van activiteiten
      geleverd, het financieel overzicht en de jaarrekening gepubliceerd. Het CBF heeft hiervan een
      erkenningspaspoort gemaakt, te zien op de website.


Duka Matin

                                                  Klein winkeltje: Duka Matinterug naar boven