Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Actueel nieuws

Nieuwsbrief 55
De nieuwe nieuwsbrief is weer uit. Door op Nieuwsbrief nr 55 te klikken krijgt u de laatst uitgebrachte nieuwsbrief als pdf te zien. De volgende nieuwsbrief komt in december uit.


Werkbezoek Kenia
Het laatste werkbezoek aan de weduwen in Kenia was in februari 2023. Voor het verslag van dat bezoek klik hier. Het volgende werkbezoek vindt plaats in oktober 2023.


Projectresultaat 2022
Van de projectresultaten 2022 is middels in een rapportage gemaakt. Deze rapportage is in te zien, door hier te klikken krijgt u het projectresultaat als pdf te zien.


Projectplan 2023
Ondanks dat wij als organisatie open en transparant willen zijn, bereiken ons toch regelmatig vragen. Blijkbaar is de informatie zoals die op de website en in de nieuwsbrieven staat niet altijd voldoende. Daarom hebben wij besloten het projectplan 2023 te publiceren. Door hier te klikken krijgt u het projectplan als pdf te zien.


Winkeltje is definitief dicht!
Duka Matin ons kleine winkeltje, aan de Stationsstraat 60 in Etten-Leur, is opgeheven. Het is jammer dat hiermede een eind gekomen is aan de betrokkenheid van onze vrijwilligers bij het Kenya project. We gaan met de vrijwilligers een mooie laatste bijeenkomst houden. Tevens bedanken we Rentia voor de vele jaren dat we van haar huis gebruik hebben mogen maken.

Jaarverslag 2022
Het jaarverslag van onze activiteiten in 2022 is gereed. Klik hier om het verslag in PDF vorm te zien.


FinanciŽn
De boekhouding voor 2022 is 3 februari 2023 goedgekeurd.
Klik hier voor het financiŽle overzicht 2022 en hier voor de officiŽle jaarrekening 2022.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De nieuwe Europese privacywet gaat uiteraard ook aan onze stichting niet voorbij. De informatie die we van u krijgen, wordt vertrouwelijk behandeld. Klik op AVG om de gehele tekst als pdf te zien.

                                                                                                                                                                                                                        
CBF keurmerk
Trots vermelden we dat het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), toezichthouder goede doelen, ons erkent als goed doel. Dat betekent dat we sinds september 2017 het keurmerk voeren. Het CBF heeft sedert 1 februari een nieuw logo, wat u op al onze website pagina's kunt zien. Klik linksboven op het woord Erkenningspaspoort en u vindt in een korte samenvatting alle informatie of zie CBF.


Dankjewel zingen de weduwen
Als we de verschillende dorpen van het Kenya-project bezoeken zingen de vrouwen bij aankomst, maar ook bij ons afscheid. Erokamano betekent dankjewel