Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


anbi logo 

Naam: Stichting Steunfonds " Kenya Project"

Plaats: Etten-Leur

ANBI RSIN / fiscaalnummer: 805882662

Bank: NL45 RABO 0114818339

KvK: 41107227


Contactgegevens:

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

t.a.v. Dhr. L.W. Vermeulen
Rijsdijk 152
4871 JM Etten-Leur

Tel: 06-30311406

E-mail: info@kenyaproject.nl

Website: www.kenyaproject.nl


Bestuurssamenstelling: Bestuur


Beleidsplan en doelstelling: Beleidsplan Stichting Steunfonds "Kenya Project" 2022-2024


Beloningsbeleid: Werkwijze en donaties


Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2022


FinanciŽle verantwoording: Jaarrekening 2022


Statuten Stichting Steunfonds "Kenya Project": Statuten


CBF-Erkenningspaspoort / standaardformulier ANBI: CBF-Erkenningspaspoort