Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Stichtingsbestuur Nederland:

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:


Jet Moolekamp
Theo van den Bergh
Lodewijk Vermeulen
Luus Heeren

Doordat alle bestuurders gepensioneerd en zonder nevenfuncties zijn is er geen risico op belangenverstrengeling.Stichting Steunfonds “Kenya Project”

Rijsdijk 152,
4871 JM Etten-Leur
Tel: 06-30311406


K.v.K. nr. 41107227
Bank: NL45 RABO 0114818339
ANBI (RSIN/fiscaal nr.) 805882662 t.n.v. Stichting Steunfonds “Kenya Project”
E-mail: info@kenyaproject.nl
Website: www.kenyaproject.nl


Bestuur in Kenia: Ahero Catholic Widowsproject

Kisumu-Oost:


Norah Anyango
Agnes Omollo
Ludfine Geso

Kisumu-West:


Anne Adera
Dorine Aore
Rosemary Arende