Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Contact
Er zijn diverse manieren om met het Kenya Project in contact te komen.


Telefonisch
Jet Moolekamp, voorzitter 0168-330376
Lodewijk Vermeulen, secretaris 06-30311406


Schriftelijk
Stichting Steunfonds “Kenya Project”
Rijsdijk 152
4871 JM Etten-Leur


Per E-mail
E-mail: info@kenyaproject.nl


Naam: Stichting Steunfonds " Kenya Project"
Plaats:
Etten-Leur
Bank:
NL45 RABO 0114818339
ANBI RSIN / fiscaalnummer:
805882662
KvK:
41107227