Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links
Coöperatieve bedrijven
Niet iedereen kan zelfstandig een bedrijf runnen. Daarom zijn de weduwen met gezamenlijke bedrijven begonnen in zogenaamde 'Selfhelpgroups' Hiermee kunnen ze een inkomen verdienen.
De weduwen komen zelf met ideeën en samen met hen bekijken wij of de plannen realiseerbaar en levensvatbaar zijn. Bovendien moeten we donateurs vinden voor het startkapitaal. Bij een nieuw soort bedrijf starten we eerst met een proef. Als deze slaagt gaan we hier mee door. Wel wegen we af of de groep en de plaats er geschikt voor zijn. Economisch denken is voor hen soms erg moeilijk. Als er b.v. een maïsmolen goed draait in een dorp, lijkt dat voor een andere groep ook een goed idee. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd het geval is. Zeker niet als er al verschillende staan.

Begin 2022 waren er globaal de volgende bedrijven (vermeld per hoofddorp):


Ahero (van 1988 t/m 2020): gezamenlijke voedselvelden, een maïsmolen, een zonnebloemoliepers, een eetkiosk, een farm, een naaiatelier, ploegbedrijven, een kippenfarm, een verhuurbedrijf (tent en stoelen), een computerruimte met lessen voor kinderen, een grote watertank van 6.000 liter en handbediende waterputten.

bedrijventerrein Ahero

bedrijventerrein Ahero


Awasi (vanaf 1994 t0t 2020): gezamenlijke voedselvelden, een maïsmolen, een naaiatelier, timmerwerkplaats, ploegbedrijven, een broodbakoven, een varkensfarm, een grote watertank van 6.000 liter, een verhuurbedrijf (tent en stoelen), twee pakezels, waterputten en een guesthouse.


Nyamonye (vanaf 1998 tot 2021)
: gezamenlijke voedselvelden, eetcafés, een maïsmolen, ploegbedrijven, een computerruimte met lessen voor kinderen, een grote watertank van 6.000 liter, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een broodbakoven.


Varkensfarm

varkensfarm


verhuurbedrijf

verhuurbedrijf


Bar Korwa (vanaf 2000 tot 2015): gezamenlijke voedselvelden, eetcafés, een kapsalon, een ploegbedrijf, een computerruimte met lessen voor kinderen, een naaiatelier, een grote watertank van 6.000 liter en een timmerwerkplaats.


In Masogo (vanaf 2002 tot 2021): gezamenlijke voedselvelden, een eetcafé, een hal, eetkiosken, een maïsmolen, een naaiatelier, een broodbakoven, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en ploegbedrijven.


Op het Mageta-eiland (vanaf 2004 tot 2022): gezamenlijke voedselvelden, een ploegbedrijf, een eetcafé, een eetkiosk, een kippenfarm, een verhuurbedrijf (tenten en stoelen) een naaiatelier, een vissersboot met motor en netten en een kar met twee ezels.


maismolen Ahero

maïsmolen


Ploegbedrijf

ploegbedrijf

eetkiosk Mageta eiland

eetkiosk


kippenfarm

kippenfarm

In Bondo (vanaf 2006 tot 2023): gezamenlijke voedselvelden, eetcafés, een eetkiosk, ploegbedrijven, een maïsmolen, twee grote watertanken van 6.000 liter, een naaiatelier, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een broodbakoven.


In Reru (vanaf 2006 tot 2023): gezamenlijke voedselvelden, een eetcafé, ploegbedrijven, een broodbakoven, een watertank van 6.000 liter, een naaiatelier, een ondergrondse beton watertank en twee verhuurbedrijven (tent en stoelen).


In Ojolla (vanaf 2009 tot 2024): een gezamenlijk voedselveld, een naaiatelier, een kippenfarm, een grote watertank van 6.000 liter, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een broodbakoven.


In Alendu (vanaf 2010 tot 2025): gezamenlijke voedselvelden, een eetcafé, een verhuurbedrijf (tent en stoelen), een naaiatelier, een grote watertank van 6.000 liter, een broodbakoven en een kar met twee ezels.


ananasveld

ananasveld


arrowroot

arrowroot


cassave

cassave

suikerrietveld

suikerrietveld


rijstveld

rijstveld


rijst "kloppen"

rijst "kloppen"

In Nduru (vanaf 2010 tot 2025): een gezamenlijk voedselveld, een eetcafé, een kippenfarm, een verhuurbedrijf (tent en stoelen), een naaiatelier, een grote watertank van 6.000 liter, een broodbakoven en een vissersboot met motor en netten.


In Siaya (vanaf 2013 tot 2026): gezamenlijke voedselvelden, een verhuurbedrijf (tent met stoelen), een kar met twee ezels en een grote watertank van 6.000 liter.

Boot Mageta

vissersboot met buitenboordmotor en netten

Ezels met kar

Kar met twee ezels als transportmiddel


In Katito (van 2014 tot 2027): een gezamenlijk voedselveld, een eetcafé, een broodbakoven, een verhuurbedrijf (tent met stoelen) en een grote watertank 6.000 liter.


In Obambo (van 2014 tot 2027): een gezamenlijk voedselveld, een waterput, een naaiatelier, een ploegbedrijf, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en een grote watertank 6.000 liter.

eetcafé Ojolla

eetcafé met shade


eetcafé Alendu

eetcafé

broodbakoven

broodbakoven


naaiatelier

naaiatelier

watertank 6.000 liter

watertank van 6.000 liter


waterput

waterput

Kogola (van 2018 tot 2027): een voedselveld, een broodbakoven en een verhuurbedrijf (tent met stoelen).


Madiany (van 2018 tot 2027): een voedselveld, een kar met twee ezels, een kippenfarm, een ploegbedrijf, een verhuurbedrijf (tent en stoelen) en twee grote watertanks 6.000 liter.


terug naar boven