Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Op 14 december 2022 zijn we gestopt met ons winkeltje.


Duka matin = klein winkeltje in Luo


Duka matin, klein winkeltje in Luo


Verkoop curiosa en tweedehands
De verkoop van overtollige huisraad en gebruiksvoorwerpen vormde de eerste jaren de inkomstenbron voor dit
project. Het assortiment en de voorraad werd steeds uitgebreid. Steeds meer spulletjes van anderen kwamen erbij, tot het gesjouw naar rommelmarkten teveel werd en er andere maatregelen moesten worden getroffen.
Daarom werd er sinds 1993 in de garage van het huis van Rentia Krijnen begonnen met de verkoop van gekregen curiosa en tweedehands spullen. Eind 2014 is naast haar huis een grotere ruimte gerealiseerd, waarin deze spullen verkocht konden worden. Vrijwilligers runden deze zaak. In december 2022 zijn we helaas met het winkeltje gestopt.


Duka matin, klein winkeltje in Luo
Duka matin, klein winkeltje in Luo


Het assortiment wisselde regelmatig.
De kwaliteit van de aangeboden spullen was goed.
De vrijwilligers speelde vaak in op bestaande thema’s zoals Pasen, voorjaar, Kerst en vakantie en richtte een gedeelte van de ruimte dan in deze sfeer in.


de vrijwilligers in 2015

de vrijwilligers in 2015


terug naar boven