Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Gerealiseerde gemeenschapsprojecten
Door extra donaties van donateurs en/of fondsen zijn in de loop der jaren ondermeer de volgende projecten gerealiseerd:


.  Elektriciteit voor een grote meisjes kostschool in Nyamonye
.  Grote reparatie aan een waterpomp die water aan Awasi leverde
.  Hal met keuken in het dorp Awasi
.  Basisschool en helft van middelbare school in Awasi
.  Deel van een kerk in Masogo
.  Deel van een gemeenschapshal in Ahero
.  Drie computers voor gemeenschap in Bondo
.  Stukje waterleiding in Bondo
.  Borehole (elektrische waterput) in Awasi, waarvan de opbrengst naar alle projectdorpen gaat
.  Kippenfarm bij tehuis voor gehandicapte kinderen in Nyamonye

Waterverkoop van borehole in Awasi
Waterverkoop van borehole in Awasi

Waterverkoop van borehole in Awasi

Kippenfarm gehandicaptenhuis in Nyamonye
Kippenfarm gehandicaptenhuis in Nyamonye

Kippenfarm bij tehuis voor gehandicapte kinderen in Nyamonye