Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Guesthouse in Awasi
In Kenia, aan de hoofdweg van Nairobi naar de stad Kisumu en richting Oeganda, heeft het Kenya Project een multifunctioneel guesthouse gebouwd. Dit project is op 13 augustus 2003, bij het vijftienjarig bestaan van het Kenya Project , feestelijk geopend in aanwezigheid van zo'n tachtig weduwen en vele belangstellenden van overheid, onderwijs, kerken en inwoners.

guesthouse Awasi

Het guesthouse heeft een bloeiperiode meegemaakt. Al snel bleek het, met vijf slaapkamers, een eetruimte en huiskamer, te klein voor het aantal gasten en hun gewenste activiteiten. In deze periode is er dan ook tot twee maal toe een uitbreiding gerealiseerd. Er zijn vergaderruimten bijgekomen, ook de verzorgingsmogelijkheden, zoals maaltijden en lunches, zijn uitgebreid. Dankzij de winst die gemaakt werd, hebben veel weduwen een redelijk bestaan opgebouwd. Langzamerhand is er echter in de omgeving meer concurrentie gekomen en werden ook de inkomsten minder.


De bouwkundige uitbreiding van 2005 bestaat uit:
∑    restaurantgedeelte voor twintig personen
∑    garage voor onze projectauto
∑    receptie annex winkel voor verkoop van ijs, frisdrank etc.
∑    gebouwtje voor de was en ruimte voor het personeel om te overnachten bij avondwerk
∑    grotere keuken
∑    computer - leslokaal
∑    twee extra douches en buiten twee toiletblokken

In 2008 is een gebouw uitgebreid met een multifunctionele ruimte en zes slaapkamers met douches en toilet.

keuken guesthouse
receptie guesthouse
mulitifunctionele ruimte


Guesthouse in 2021 gesloten

In 2020 werkten er nog negen vrouwen en drie mannen.
Supervisor was Norah Anyango.

Echter door de groei van Awasi kwamen er steeds meer en grotere guesthouses bij. De concurrentie werd groter en groter. Er moest hard gewerkt worden om een kleine winst te maken, maar de prijzen moesten bescheiden blijven. Het onderhoud aan het gebouw en de inventaris ging geleidelijk achteruit. Geld voor  herstellingen was er niet. Het guesthouse draaiende houden werd steeds moeilijker.  

Het Corona virus was de genadeklap voor het guesthouse. Er kwamen allerlei extra voorwaarden en er kwamen nog nauwelijks klanten. Uiteindelijk is er, in goed overleg, besloten om het guesthouse te sluiten..


In de tuin waren twee overdekte zitjes/terrassen genaamd Etten (links) en Leur (rechts).

terras Etten
tuin guesthouse
terras Leurterug naar boven