Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Individuele bedrijven
Individuele bedrijfjes ontstaan vaak vanuit de vergaderingen van de weduwen zelf. Bijvoorbeeld; een weduwe is altijd al handig geweest in het maken van potten, kan goed manden vlechten, touw maken, kan naaien op een machine enz. Als er een mogelijkheid is hier geld mee te verdienen, dan is er ook vaak geld nodig om er een bedrijfje mee op te zetten.
Hiermee werden hun plannen gerealiseerd zoals: het naaien van schooluniformen of kleding, handel in bonen of maïs, kweken van groenten, het maken van touw, zeep, manden, rieten matten, yiko's (= kookkacheltjes die 60% hout besparen), potten enz. Sommige weduwen presteren het zelfs om geheel met hun eigen gezin stenen te bakken en te verkopen. Dat kan natuurlijk alleen maar in een bepaalde omgeving met geschikte klei.

touwmakerij 1

touwmakerij 2

Manden

Matten

Yiko'smakerij

Pootenbakkerij

Ook kopen enkele vrouwen producten, b.v. een oude autoband om daar slippers van te maken. Een enkeling weet zelfs producten te kopen en deze weer duurder te verkopen. Soms gebeurt dat ook nog eens in een eigen winkeltje. Het gemaakte of gekochte wordt vervolgens weer verkocht. In het winkeltje hieronder, gebouwd tegen een coöperatief café, verkoopt een weduwe kleding, maar ook telefoonkaarten en snoep.

schoenenmakerij

Winkeltje

Naast de genoemde bedrijfjes, beschouwen we ook een geit, een koe, een schaap en sinds kort ook een ezel als een soort individueel bedrijf. Het eerste jonge dier moet als afbetaling aan een volgende weduwe worden gegeven. Inmiddels zijn er honderden koeien in de dorpen met vele honderden kalveren. Dat geldt ook voor de geiten en sinds kort voor schapen. Met een ezel zijn we pas in 2019 begonnen. Er zijn dus vele voorbeelden te noemen, die als aanvang voor een eigen bedrijfje beschouwd kunnen worden. Denk b.v. maar eens aan zaaigoed dat op hun eigen stukje grond wordt verbouwd. Deels voor eigen gebruik, deels voor verkoop.

geiten

Koei

schapen

ezelterug naar boven