Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Het ontstaan van het project
Toen mevrouw Rentia Krijnen-Hendrikx uit Etten-Leur van de Mill Hill pater Fons Geerts vernam dat weduwen van de Luo stam, nabij het Victoriameer in Kenia, worden vererfd aan hun zwagers of schoonfamilie, was ze ontdaan.
Ze vond deze gewoonte vreselijk, temeer omdat er in de tijd van zo’n vererving vele zaken plaats vinden die onder de noemer misbruik kunnen vallen. Niet alleen de weduwe, maar ook haar kinderen moeten voldoen aan de wensen van de zwagers of de schoonfamilie. Het lijkt erg op een modern slavenbestaan.
Rentia vond echter een manier om hieraan te ontkomen en dat is als de weduwe met haar kinderen zelf niet vererfd wil worden, dan moet ze financieel onafhankelijk zijn.
Met andere woorden, niet meer ondersteund hoeven te worden door de schoonfamilie.
Omdat Rentia zelf weduwe was geworden besloot ze om deze weduwen in Kenia te helpen om zelfstandig te worden en te blijven.
Aanvankelijk ging dit door eigen bijdragen, maar later werden fondsen en donaties van derden aangewend om deze onafhankelijkheid te bewerkstelligen, wat heeft geresulteerd in het oprichten van een Stichting
In Ahero is het allemaal begonnen.
Sinds 1988 functioneert het Kenya project. 
In 1997, na ontvangst van de BN/deStem prijs, is de stichting opgericht. De stichting heeft inmiddels door allerhande activiteiten ruim 1600 weduwen en hun kinderen kunnen helpen bij het krijgen van een beter leven en een beter toekomstperspectief.


Verslagboek 28 jaren Kenya Project
Bij het 30 jarig bestaan van het Kenya Project heeft mevrouw Rentia Krijnen-Hendrikx een verslagboek uitgebracht van de 28 jaren dat zij leiding gaf aan het project. Het boek geeft het ontstaan tot en met de overdracht weer. Als u hier klikt ziet u de inhoudsopgaven. Zo lang de voorraad strekt is het boek bij haar verkrijgbaar voor, zie colofon bij de inhoudsopgaven.rentia met gaudencia en florence

Rentia met Gaudencia en Florence met wie zij het project startte