Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Projecten
Het Kenya Project is kleinschalig. Voor details zie de links hieronder.


Projecten
coŲperatieve bedrijven
individuele bedrijven
huttenbouw
schoolfonds
microfinanciering


Zie de actuele plannen van de weduwenorganisatie in Kenia en de werkwijze van het Kenya Project.