Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Reisverslagen
Hieronder de reisverslagen vanaf 2016.


2023
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag najaar 2023
.  Verslag secretaris Lodewijk Vermeulen; verslag voorjaar 2023


2022
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2022
.  Impressie Lieke van de Vijver; Impressie voorjaar 2022


2020
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2020


2019
.  Verslag voorzitter Luus Heeren-van Nispen; verslag najaar 2019
.  Impressie vice voorzitter Lodewijk Vermeulen; Impressie najaar 2019
.  Koffievisite van onze adviseur Rentia Krijnen-Hendrikx; juni 2019
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2019


2018
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag najaar 2018
.  Koffievisite van onze adviseur Rentia Krijnen-Hendrikx; juni 2018
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2018


2017
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag najaar 2017
.  Verslag adviseur Rentia Krijnen-Hendrikx; verslag juni/juli 2017
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 20172016
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag voorjaar 2016
.  Verslag vrijwilligster Ria Vermeulen; persoonlijke ervaring voorjaar 2016
.  Verslag adviseur Rentia Krijnen-Hendrkx; reis juni 2016
.  Verslag penningmeester Theo van den Bergh; verslag najaar 2016