Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Schoolfonds
In 1999 zijn er vanuit Etten-Leur drie schoolfondsen gestart: een voor Primary School, een voor Secondary School en een fonds voor hoger beroepsonderwijs.
Het nieuwe schooljaar in Kenia begint in januari. In alle dorpen worden deze schoolfondsen benut.
Vanaf januari 2003 heeft de nieuwe regering onder leiding van president Kibaki het basisonderwijs gratis gemaakt. Een toestroom van twee miljoen kinderen was het gevolg.


Het examengeld van de basisschool (Primary School) in groep acht kost inmiddels € 20,- Dit examenbewijs is
gewenst en een voorwaarde om door te kunnen leren. Voor velen is het bedrag te hoog. Het Kenya Project
ondersteunt daarbij de weduwen. In 2015 gold dat voor 120 kinderen.


primary school

Primary School


secondary school

Secondary School

Het Kenya Project stimuleert dat er net zo veel meisjes als jongens naar school gaan. Iets wat in Afrika nog lang niet gewoon is.
In 2015 konden we 200 kinderen op de middelbare school (Secondary School) ondersteunen. De meeste moeders zijn inmiddels al in staat zelf een derde van het schoolgeld te betalen. Bovendien betaalt de regering een beperkt deel.


Het Kenya Project richt zich primair op het basis- en voortgezet onderwijs.  Een Hbo- opleiding kost namelijk veel geld. Als een student start, willen we ook voldoende geld kunnen reserveren om de gehele studie af te ronden. Om die reden ondersteunen wij alleen studenten als daar gericht giften voor komen. Ruim vijftig gesponsorde studenten zijn afgestudeerd, van wie de meeste een baan hebben.


Margret trots op goedlerende zoon

Rijlessen
Leerlingen met minder grote leermogelijkheden krijgen door het hebben van een rijbewijs meer kans op praktisch werk. Daardoor kan ook hun toekomst positief worden beÔnvloed. Voor een beperkt aantal leerlingen worden de kosten van rijlessen betaald.


Bijdrage weduwen
Elke weduwe moet naar draagkracht een bijdrage voor het schoolgeld leveren. Vervolgens bekijkt de begeleiding van het project in Kenia wat de weduwe bijbetaald krijgt.


Computers
Voor twee middelbare meisjeskostscholen, in Ahero en Nyamonye, hebben we voor 45 computers kunnen zorgen evenals voor zeven andere scholen Omdat er niet genoeg boeken zijn, hopen de scholen veel lesmateriaal van internet te kunnen halen.


Computerlokalen
In totaal hebben reeds 600 jongeren een computerdiploma behaald in de drie door ons gebouwde lokalen In Ahero, Awasi en Nyamonye. Jongeren die wachten op onderwijs zijn op deze manier van de straat. Voor hen is een computerleraar aangesteld, betaald vanuit het schoolfonds.


computerles
uitreiking computerdiploma

computerles in Nyamonye


Deelnemen
U kunt al voor vijf euro per maand deelnemen aan ons schoolfonds. Hebben wij uw adres, dan krijgt u een nieuwsbrief, waarin u kunt volgen hoeveel kinderen er worden ondersteund. Er kan echter geen apart kind geadopteerd worden. De vergadering van de widowsgroup bepaalt mede welke grote gezinnen ondersteund worden. Er is jaarlijks ongeveer € 25.000,- voor het schoolfonds nodig.


Bouw twee scholen in Awasi
Het bouwen van scholen is geen doel van het Kenya Project. Maar als we daarvoor geld krijgen aangeboden, doen we het wel. Het voorbeeld daarvan is in Awasi. De overvolle klassen bewijzen hoe nodig deze scholen zijn in deze streek. Nadat het Kenya Project een lokaal had gebouwd voor de middelbare school, zorgde de schoolleiding dat ook de regering een lokaal bouwde. Waarna het Kenya Project weer voor het volgende zorgde. Zo zijn er uiteindelijk een basisschool en een middelbare school gebouwd in de streek Ngeny bij Awasi. 


gebouwde school