Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Werkwijze en donaties
De Stichting Steunfonds ”Kenya Project” kent een kleinschalige en praktische werkwijze.
Projecten worden aangedragen door de weduwengroepen in Kenia en zorgvuldig begeleid door twee
Keniaanse coŲrdinatoren die hiervoor een lokaal loon ontvangen van het Kenya Project.
Tenminste ťťn keer per jaar worden vele projecten in Kenia bezocht door en namens het bestuur van het
Kenya Project


Beloningsbeleid
Niemand ontvangt een beloning voor het geleverde werk. Allen (zowel bestuursleden als vrijwilligers)
werken om niet. Ook het bezoeken van de projecten in Kenia geschiedt op eigen kosten.


Presentatie
U kunt het Kenya Project verzoeken een presentatie te verzorgen voor uw vereniging, school, kerk of
instelling. Wij hebben hiervoor een divers aanbod. U kunt dit met ons bespreken per brief, e-mail of
telefoon.


Donaties
Uw donatie is van harte welkom in de vorm van een eenmalige schenking dan wel in de vorm van een
maandelijkse of jaarlijkse bijdrage op onze bankrekening NL45 RABO 0114818339 t.n.v. Stichting
Steunfonds "Kenya Project” te Etten-Leur.
Verantwoording wordt geleverd aan de donateurs. De financiŽle jaarverslagen staan op de website.
Graag ontvangen wij uw contactgegevens zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen binnen het Kenya Project. Deze gegevens kunnen wij namelijk niet herleiden uit de bankafschriften.


Belastingtechnisch aftrekbaar
Uw gift aan het Kenya Project is volledig aftrekbaar in uw aangiften inkomstenbelasting als:
   ∑ u minimaal 5 jaar lang eenzelfde gift in geld doneert;
   ∑ er een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt met de Stichting Steunfonds "Kenya Project"
     waarvan we beiden een getekende versie hebben. Er is sedert 2014 geen notariŽle akte meer nodig.


Deze overeenkomst kunt u downloaden bij de belastingdienst. (Klik op belastingdienst om te downloaden)

Op de overeenkomst vult u de volgende nummers in;
1 Verklaring gift, 2 Looptijd van de gift, 3 Gegevens schenker, 5 Ondertekening schenker en 6. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig).


Het Kenya Project vult op de overeenkomst de nummers 4 Gegevens instelling en 7 Ondertekening namens instelling in.


Op uw verzoek kunnen wij u een overeenkomst doen toekomen, waarop het deel van het Kenya Project
reeds is ingevuld.

anbi logo


Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting Steunfonds “ Kenya Project” aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De aanmerking is gebaseerd op art. 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 en geldt voor onbepaalde tijd. De belastingdienst kan de stichting controleren of zij (nog) aan de voorwaarden voldoet.


terug naar boven