Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Bouw van hutten
In 2004 kwam het verzoek van de weduwen om financiële ondersteuning bij het bouwen en/of renoveren van hun hutten. Het bouwen van de "huisjes" geschiedt door plaatselijke mensen en deels door de weduwen zelf.
Tot 2019 zijn er 980 hutten gebouwd of opgeknapt.

oude versleten hut

oude versleten hut


weduwe die aan het bouwen is

weduwe die aan het bouwen is

Gemiddeld gaat een hut vijftien jaar mee, maar bij hevige regenval of aantasting van het hout door termieten kan dit veel korter zijn.

problemen met hut
hut in aanbouw


termieten hebben het hout onherstelbaar beschadigd

Voor jonge gezinnen van weduwen met kinderen en wezen van familie worden soms wat grotere hutten gebouwd.

nieuwe hut

nieuwe hut 


stralende weduwe in nieuwe hut

een stralende weduwe in een nieuwe hut

De kosten van een hut worden bepaald door de aanwezigheid van water en klei. Bovendien speelt de houtprijs en het transport een belangrijke rol. Gemiddeld kost een hut € 250,-. Indien een hut te repareren is, wordt daarvoor gekozen omdat dat maar ongeveer de helft kost.


De vrouwen geven zelf aan wat nodig is voor de reparatie van hun hut. Vaak nieuwe hoekpalen, meestal een
gedeeltelijk nieuw dak en soms een deur met slot en ramen. Het maximum dat het Kenya Project voor een reparatie betaalt is € 125,- per hut, voor een nieuw hut is dat € 250,- Wil men een grotere hut, meer dan één deur en één raam, dan moet het verschil zelf bijbetaald worden. Zo is in de groepsvergaderingen in de dorpen onderling afgesproken.
Door het succes van het project kunnen sommigen weduwen dit al betalen.


Het merendeel van de hutten wordt tegenwoordig voorzien van ijzeren golfplaten. Een voordeel daarvan is dat er water opgevangen kan worden. Vanaf 2006 worden de hutten daarom voorzien van een goot en een regenton. Een dakgoot en regenton kosten gemiddeld € 34,-.

gerepareerde hut

gerepareerde hut


goot met regenton

goot met regenton

terug naar boven